ακτιβιστής οκνηρίας

xρημάτισα υπουργός απέχθειας καθώς και συνδικαλιστικό όργανο ανισορροπίας. τις απελεύθερες στιγμές μου αποτυπώνω μηδενικά σε πάλλευκους κόσμους. διέπομαι από την έμμονη της αναδόμησης μη αναστρέψιμων στιγμών ηδονής και έχω ενστάσεις για την αρχετυπική μορφή του ωραίου

Saturday, November 26, 2016

για τη γυναίκα. μου.

έχω να καταθέσω τωόντι: τούτη τη στιγμή απολαμβάνω ένα ιδιάζον ζευγος υπερμέγεθων βυζιών, με θηλαίες άλους τόσο ακραιφνώς στρογγυλές ωσαν τα μνημειώδη ματογυάλια του Ιωάννου Λέννονα, βύζια τα οποία ανερυθριάστως εκτίθενται έμπροσθεν των γεμάτων λαγνεία ομματιών μου και βρίθοντας ατελεύτητων ποσοτήτων γάλακτος -ήτοι ζωής- μακαρίως επαναπαύονται στην εγγενή μητρική τους αυταρέσκεια, κατάλοιπο ιερό εκ της Αμάλθεως την ιδαία ειμαρμένη. ω βυζιά, ιανικές εσείς τροφοί. της ανθρωπότητος, Κυβέλες.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home