ακτιβιστής οκνηρίας

xρημάτισα υπουργός απέχθειας καθώς και συνδικαλιστικό όργανο ανισορροπίας. τις απελεύθερες στιγμές μου αποτυπώνω μηδενικά σε πάλλευκους κόσμους. διέπομαι από την έμμονη της αναδόμησης μη αναστρέψιμων στιγμών ηδονής και έχω ενστάσεις για την αρχετυπική μορφή του ωραίου

Sunday, May 15, 2011

the world is empty

the world is empty either way

the world is empty because someone forgot to fill it up

the world is empty because souless vessels called humans walk the earth

the world is empty because that's the way it is supposed to be

the world is empty that's a fact

the world is empty because still noone knows what it needs to get filled

the world is empty. period. and that is an axioma of the smart

The world is empty without you and that is an axioma of a fool

0 Comments:

Post a Comment

<< Home